Job og uddannelse
Et forløb med workshops om jobsøgning med fokus på CV, jobansøgning og jobsamtale.
Job og Livsstil
I Job og Livsstil har vi fokus på hvordan din livsstil har betydning for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.
Tidlig coachende indsats
For dig som er sygemeldt pga. psykiske udfordringer - herunder stress, depressive tendenser, angst eller lignende.
Find ressourcerne
Forberedende forløb til dig, der skal til møde i Rehabiliteringsteamet.
Jobstart
Forløb der sætter fokus på hvordan dine ressourcer bedst muligt bringes i spil.
Gl. Almind Stressrehabilitering
Mestringsstrategier til stresshåndtering i naturskønne områder.
Kompleks smertehåndtering
Mestringsstrategier af kompleks mental og fysisk smertehåndtering.
Grønlændere i Danmark
”Grønlændere i Danmark” er et tilbud til dig der kommer fra Grønland og har brug for hjælp til at søge arbejde eller tage en uddannelse i Danmark.
Værkstedet
Et praktisk forløb, der beskæftiger dig, indtil du kommer i job eller uddannelse.
A-sporet
A-sporet er særligt målrettet personer med en autisme spectrum forstyrrelse eller borgere som har brug for en tilsvarende indsats.
Trepas erhvervsrettet udvikling og afdækning
Erhvervsrettet udviklingsforløb efter LAB-lovens § 32 stk. 1 & 2 hos Jobigen Viborg Team Trepas.
Veteranindsatsen
Viborg Kommune værdsætter og anerkender veteranernes indsats og yder fokuseret støtte til veteraner og deres pårørende.
Jobkurs
Nu har du mulighed for, at du kan få et job med løntilskud, uden der røres ved din førtidspension.