Jobigen Viborg

Vi tror på at alle kan bidrage

Hos Jobigen Viborg har vi en mangfoldighed af tilbud, der på den ene eller anden måde handler om job eller uddannelse.

Velkommen til Jobigen Viborg

Hvis du af en eller anden grund går i tanker om at skifte job, er du velkommen til at deltage i Job og Uddannelse, hvor du kan hente gode råd og vejledning om jobsøgning. 

Hvis du er veteran, der har været udsendt til tjeneste i kriseområder, eller hvis du er pårørende til en veteran er du også velkommen til at kontakte os direkte.

De øvrige tilbud skal du visiteres til.

Find vej til Jobigen