Tidlig coachende indsats

Velkommen til tidlig coachende indsats

Tidlig coachende Indsats er et tilbud for dig som er sygemeldt pga. psykiske udfordringer - herunder stress, depressive tendenser, angst eller lignende.

8 ugers forløb

  • Få afklaret de udfordringer, der gør det svært for dig at komme videre.
  • Dialogbaseret, anerkendende, reflekterende og støttende samtaler.

Hvad er Coaching?

Coaching er ikke terapi, men et effektivt værktøj, der er rettet mod nutiden og fremtidige mål. Vi kommer med input i form af oplysning og vejledning afhængigt af dine ønsker og behov.

Coachingsamtalerne

Coachingsamtalerne hjælper dig til at få overblik samt mulighed for at prioritere og arbejde med dine udfordringer.

Du vil i løbet af coachingforløbet få større indsigt i, hvad der skal til, for at du kan komme videre. Herigennem vil du kunne opleve øget medbestemmelse i den situation, du befinder dig i. Dette vil øge din motivation og gøre dig i stand til at handle og træffe vigtige valg.

Efter endt coachingforløb vil du enten kunne vende tilbage til hel eller delvis raskmelding eller med en konkret plan for det videre forløb

Vi har i samarbejde med dig et ansvar for, at dine planer kommer videre til din sagsbehandler, så der er sammenhæng i dit forløb.

Hvis du efter første samtale ikke ønsker at fortsætte, har behov for et andet tilbud eller bør afvente udredning/behandling, vil din sagsbehandler blive orienteret.

Kontakt

Jette Gunver Rosamunde Fisker

Kompetence og udvikling, Leder

Tlf: 87 87 45 19

Jobigen Viborg, Tidlig coachende indsats for sygemeldte

Jobigen Viborg, Tidlig coachende indsats for sygemeldte