Straksaktivering og forefaldende opgaver

Typer af opgaver

  • Monterings- og samleopgaver
  • Oprydning
  • Udendørs vedligehold
  • Køkkenarbejde

Hvad er formålet?

  • At du arbejder for din ydelse indtil du påbegynder ordinær beskæftigelse i form af job eller uddannelse

Hvordan er mødestrukturen?

  • Forløbet varer, indtil du er i ordinær beskæftigelse
  • Du møder ind 30 timer om ugen

Kontakt

Rikke Hebsgaard Poulsen

Nørremarken, Leder

Tlf: 87 87 45 47