Velkommen til Særligt tilrettelagt jobudviklingsforløb

Dette tilbud er målrettet dig, der har behov for særlige hensyn.

Det kan for eksempel være på grund af fysiske eller psykiske handicaps, udviklingsforstyrrelse eller andre udfordringer.

Trepas er samtidig også et tilbud for beskyttet beskæftigelse.

Vi hjælper dig med at udvikle dine personlige- og arbejdsmæssige kompetencer, så du kan fortsætte på arbejdsmarkedet med de ressourcer du kan tilbyde.

Kom i et 12 ugers erhvervsrettet udviklingsforløb

Hos Trepas har vi et erhvervsrettet udviklingsforløb på 12 uger. Forløbet planlægges sammen med dig og din kontakt på Jobcenteret. Det sker ved en rundvisning og indledende samtale, hvor vi aftaler:

  • Mål og delmål med forløbet
  • Afdeling og opgaver
  • Arbejdstid
  • Eventuelle skåne- og støttebehov
  • Samarbejdet med sagsbehandler og evt. netværk

I forløbet indgår du i den daglige produktion og afdelingen vil være din arbejdsplads. Du vil få oplæring og støtte, så du kan afprøve og udføre forskellige typer opgaver.

Der vil være flere samtaler med din kontaktperson i afdelingen. Til samtalerne er det din arbejdsrettede udvikling der er i fokus.

Trepas ønsker at ligne og tilbyde beskæftigelse så tæt på det ordinære arbejdsmarked som muligt.

Kontakt

Lone Barrett

Trepas, Leder

Tlf: 87 87 45 29

Særligt tilrettelagt jobudviklingsforløb