Velkommen til A-sporet

På A-sporet forbereder, vejleder og støtter vi borgeren med at finde fodfæste i enten job eller uddannelse. Det er særligt målrettet personer med en autisme spectrum forstyrrelse eller borgere som har brug for en tilsvarende indsats.

Tilbuddet indeholder:

  • Mulighed for holdundervisning omkring autisme spektrum forstyrrelse, i forhold til arbejdsmarkedet eller uddannelse. 
  • Træning i bevægelsen.
  • Deltagelse på andre hold i Jobstarts tilbuddene.
  • Hyppige opfølgninger med individuelle samtaler.
  • En mentorlignende indsats med fokus på relationsdannelse.
Jobindsatsmedarbejder tilknyttet indsatsen har en udvidet erfaring eller viden om målgruppen. 
Der vil i etableringen af virksomhedspraktik være særlig fokus på forberedelsen og med en særlig autisme venlig tilgang og de dertil hørende redskaber.
Fokus vil være afdækning af ressourcer og kompetencer, og hvor der samtidig er iagttagelse af særlige behov.
For at komme i et forløb på ”A-holdet” skal der rettes henvendelse til den beskæftigelsesfaglige medarbejder i Jobcenteret, der er henviser til tilbuddet. 

 

Velkommen til A-sporet

Indsatsen tilrettelægges individuelt, hvor vi sammen kigger på de mål og ønsker du har ift. din fremtid på arbejdsmarkedet

Kontakt

Jette Just Ibsen

Kompetence og udvikling, Teamleder

Tlf: 87 87 45 19