Ønsker du en tilknytning til arbejdsmarkedet – så læs mere hér.

Ledig eller sygemeldt

For nogle består vejen til arbejdsmarkedet af ganske lidt støtte. For andre er der behov for et længere forløb med tættere kontakt til vores medarbejdere. I fællesskab kan vi sammensætte et forløb, som understøtter det der skal til, for at sætte en udvikling i gang som bevæger sig hen imod arbejdsmarkedet.

En stor del af det arbejde som er beskrevet nedenfor foregår i samarbejde med vores Jobguider som har en tæt tilknytning til de lokale virksomheder i Viborg Kommune. De vil derfor kunne give støtte i forbindelse med at få skabt kontakt til de virksomheder, hvor der er mulighed for job eller virksomhedspraktik.

Vi har endvidere tilbud som er rettet specifikt mod målgrupper, som har brug for at udvikle deres kompetencer fysisk, psykisk eller socialt i forhold til konkrete udfordringer.

Herunder er kort beskrevet vores tilbud som alle understøtter til at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kort beskrivelse af tilbud

 • Træværkstedet

  Job og uddannelse

  Et forløb med workshops om jobsøgning, med fokus på CV, jobansøgning og jobsamtale.

 • Jobklub

  Jobklub

  Et holdforløb og workshops med fokus på at omsætte dine planer for jobsøgningen til konkrete handlinger.

 • Bevægelse

  Job og Livsstil

  Et træningsforløb, der ligger parallelt med de andre tilbud ved Jobigen.

 • Find ressourcerne

  Tidlig coachende indsats

  Tidlig coachende indsats er et tilbud for dig som er sygemeldt pga. psykiske udfordringer

 • Find ressourcerne

  Find ressourcerne

  Forberedende forløb til dig, der skal til møde i Rehabiliteringsteamet

 • Job i Focus

  Jobstart

  Forløb der sætter fokus på hvordan dine ressourcer bedst muligt bringes i spil

 • Produktion og Service

  Produktion og Service

  Relevante opgaver og optræning, så du kan blive klar på det ordinære arbejdsmarked.

 • Gammel Almind Stresshabilitering

  Gl. Almind

  Mestringsstrategier til stresshåndtering i naturskønne områder.

 • Kompleks Smertehåndtering afspænding

  Kompleks Smertehåndtering

  Mestringsstrategier af kompleks mental og fysisk smertehåndtering

 • Træværkstedet

  Værkstedet

  Et praktisk forløb, der beskæftiger dig, indtil du kommer i job eller uddannelse.

 • Erhvervsafklaring Trepas

  Erhvervsafklaring Trepas

  Erhvervsrettet udviklingsforløb hos Jobigen Viborg, Trepas

 • Veteranstøtte

  Veteranindsatsen

  Veteranstøtten er en specialise-ret og målrettet støtte til veteraner og deres pårørende.

 • Jobkurs

  Jobkurs

  Nu har du mulighed for, at du kan få et job med løntilskud, uden der røres ved din førtidspension.

Sidst opdateret: 26.06.2020