Metakognitiv terapi

Velkommen til Metakognitivt gruppeforløb

Forløbet er holdbaseret med fremmøde 1 formiddag om ugen i 8 uger. Det foregår i Trepas Hallen.

Gennem forløbet vil du blive præsenteret for den metakognitive tilgang, få en øget bevidsthed om dine egne tanker, bekymringer og grublerier, og få redskaber og metoder til at minimere disse.

Der vil være aktiviteter i forhold til indhold, som foregår udendørs, hvorfor det forudsættes, at du kan gå 3-4 km. 

Hvad betyder metakognitiv tilgang?

Essensen i den metakognitive tilgang er, hvordan vi forholder os til vores tanker, og hvordan vi styrer vores tankeprocesser.

Den metakognitive tilgang er ikke svaret på alt, men det er en effektiv og hurtigvirkende metode, når den bliver anvendt korrekt i passende situationer.

Forventninger til forløbet

  • Opnå bedre trivsel
  • Komme tættere på arbejdsmarkedet/tilbage til job
  • Øget selvindsigt
  • Overskud til at få øje på nye strategier
  • Opnå højere grad af handlekraft
  • Konkrete redskaber til fremadrettet brug

Formålet med tilbuddet er, at du bliver i stand til at håndtere dine udfordringer og hurtigst muligt vender tilbage til eller bliver i stand til at påbegynde job eller uddannelse. Du vil derfor blive præsenteret for forskellige øvelser og strategier, som du afprøver og gør dig erfaringer med ind imellem kursusdagene.

Med kun 1 formiddag om ugen vil du have mulighed for at kombinere deltagelse i forløbet med delvis arbejde eller virksomhedspraktik.