Bliv klar til dit rehabiliteringsmøde

Er du indstillet til et møde med rehabiliteringsteamet, har Jobigen Viborg skræddersyet dette forløb til dig, så du kan føle dig godt forberedt. Rehabiliteringsmødet handler om din fremtid, og derfor ønsker vi at støtte dig med den viden og de redskaber der skal til for, at du kan føle dig tryg og klar til mødet og ikke mindst tage aktiv del i det.

For at kunne støtte dig bedst muligt, vil du blandt andet få konkret information om de rammer og vilkår, der er forbundet med rehabiliteringsmødet og de mulige udfald på mødet – fleksjob, pension og ressourceforløb.

Derudover vil vi sætte fokus på din situation og forberede dig på, hvordan du helt konkret kan beskrive den for rehabiliteringsteamet – eksempelvis: Hvilke udfordringer oplever du i din dagligdag? Hvilke behov/skånehensyn har du for at få dagligdagen til at fungere bedst muligt? Hvilke drømme og ønsker har du for din fremtid? På baggrund af dette vil vi i fællesskab arbejde på din personlige fremlæggelse, som der er afsat tid til i starten af rehabiliteringsmødet.

Forløbet finder sted over to uger sammensat af 4 moduler. Mødetiden er kl. 9.30-13-00 alle dage. Forløbet er dog tilrettelagt således, at det er muligt at tage hensyn til skånebehov hos den enkelte.

Jeg har fået en meget bedre forståelse for, hvad der skal ske til mødet – det gør mig mere tryg.
– Borger fra tidligere forløb

Kontakt

Kamma Serup Hedegård

Konst. Teamleder

Tlf: +4587874553

Jobigen Viborg, Find ressourcerne