Tidlig coachende indsats for sygemeldte

Tidlig coachende indsats

Tidlig coachende Indsats er et tilbud for dig som er sygemeldt pga. psykiske udfordringer - herunder stress, depressive tendenser, angst eller lignende.

8 ugers forløb

Få afklaret de udfordringer, der gør det svært for dig at komme videre.

Dialog baseret samtale

Vi tilbyder dig dialogbaseret, anerkendende, reflekterende og støttende samtaler.

Tilbuddet indeholder:

Coachingsamtalerne hjælper dig til at få overblik samt mulighed for at prioritere og arbejde med dine udfordringer. Coaching er ikke terapi, men et effektivt værktøj, der er rettet mod nutiden og fremtidige mål. Vi kommer med input i form af oplysning og vejledning afhængig af dine ønsker og behov.

Du vil i løbet af coachingforløbet få større indsigt i, hvad der skal til, for at du kan komme videre. Herigennem vil du kunne opleve øget medbestemmelse i den situation, du befinder dig i. Dette vil øge din motivation og gøre dig i stand til at handle og træffe vigtige valg.

Efter endt coachingforløb vil du enten kunne vende tilbage til hel eller delvis raskmelding eller med en konkret plan for det videre forløb. Vi har i samarbejde med dig ansvar for, at dine planer kommer videre til din sagsbehandler, således at der er sammenhæng i dit forløb.

Hvis du efter første samtale ikke ønsker at fortsætte, har behov for et andet tilbud eller bør afvente udredning/behandling, vil din sagsbehandler blive orienteret.

Du kan hente yderligere information her (linket åbner PDF i nyt vindue)

Sidst opdateret: 05.02.2020