Kløverbladet

Kløverbladet 1-2014

Kløverbladet er medarbejdernes blad, heri berettes om hvad der er sket siden sidst i afdelingerne, fortælling om udflugter, ture og lejre, Vi siger også her velkommen til nye medarbejdere og viser samtidig et billede af vedkomne, så alle ved hvem den enkelte er og kan "sætte ansigt på". Alle medarbejdere har underskrevet en samtykkeerklæring på at vedkomne gerne må fremgå af billedmaterialet, såfremt man ikke ønsker dette bliver det naturligvis respekteret ;-)

Alle medarbejdere er til hver en tid velkomne til at skrive indlæg til Kløverbladet.

Det er sekretæren der sørger for indsamling af materiale, layout og print af Kløverbladet.

Bladet udkommer 4 x om året, senest med udgangen af Januar, April, Juli, Oktober, og der udleveres et eksemplar til hver medarbejder samt et til hver afd.

Derudover uploades bladet på Trepas hjemmeside www.trepas.viborg.dk som en pdf fil.

 

Sidst opdateret: 31.03.2020