Job i Bogekspeditionen VGHF

Har du mod på at servicere Viborg Gymnasium og HF´s ca. 1000 elever, så er Bogekspeditionen måske noget for dig.

Arbejdsopgaver

Vi har tre hovedfunktioner:

  • Udlån og vedligeholdelse af skolens beholdning på ca. 90.000 lærebøger
  • Bistår bibliotekar med udlån og vedligehold af skolens biblioteksbøger
  • Vedligeholdelse af skolens mange kopimaskiner og printere. 

Herudover varetager bogekspeditionen en lang række andre servicefunktioner for skolen.

  • Fotografering af elever, printning af studiekort, fotokopieringsopgaver, dvd-samling, lamineringsopgaver, materialer til skriftlig eksaminer og terminsprøver og meget mere.  

Afdelingens profil

Bogekspeditionen VGHF er en lille, men vigtig brik i skolens daglige drift.

Staben består af mennesker i Beskyttet beskæftigelse, Job med løntilskud, ressource- og jobafklaringsforløb, afklaring, udvikling og rehabilitering. I bogekspeditionen er der ansat 2 personer med psykiatrifaglig baggrund som arbejdsleder og forløbsansvarlig. Disse er ansvarlig for den daglige drift og den enkeltes forløb og udvikling. I bogekspeditionen VGHF er vi i alt 15-20 personer.

Arbejdspresset er temmelig uforudsigeligt. Ind imellem er der fred og ro og ind imellem er stressniveauet højt. Kunderne er oftest flinke og imødekommende, men kan til tider være pressede og deraf krævende. Arbejdet indebærer omhu, overblik og indsigt i procedurer og sammenhænge, hvorfor mange arbejdsfunktioner kræver en relativ lang oplæringstid. Der er i høj grad mulighed for individuelle hensyn i forhold den enkeltes problemstillinger samt mulighed for individuel tilpasning og graduering. (Eksempler med disk + lang kø og stilheden i bogdepotet). Der tages hele tiden afsæt i den enkeltes ressourcer og barriere og udviklingsmuligheder, såvel på arbejdstid som på arbejdsopgaver.

Målet med indsatsen er at den enkelte i en handlings- og arbejdsorienteret sammenhæng øger bevidstheden om egne ressourcer, barrierer og udviklingsmuligheder. Der er jævnligt individuelle samtaler med den forløbsansvarlige. Samtalerne foregår ud fra en overvejende kognitiv tilgang og tager udgangspunkt i positive og negative erfaringer fra det praktiske arbejde og hændelser i fritid og privat liv.

Den enkelte får hjælp til at erfare uhensigtsmæssige handlemønstre samt mulighed og støtte til afprøve og indøve mere hensigtsmæssige mønstre.

Arbejdssted

Viborg Gymnasium og HF
Skaldehøjvej 12
8800 Viborg

Sidst opdateret: 07.02.2019