Janni Retoft
Daglig leder
Tlf: 87 87 45 39
Flemming Bastrup
Administration og Service, Teamleder
Tlf: 87 27 42 25
Jette Just Ibsen
Kompetence og udvikling, Teamleder
Tlf: 87 87 45 19
Kamma Serup Hedegård
Konst. Teamleder
Tlf: +4587874553
Lone Barrett
Trepas, Teamleder
Tlf: 87 87 45 29
Rikke Hebsgaard Poulsen
Nørremarken, Teamleder
Tlf: 87 87 45 47

I Jobigen har vi samlet

  • Tilbud til ledige
  • Beskyttet Beskæftigelse til førtidspensionister
  • Tilbud om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Alle tilbud hører organisatorisk under Beskæftigelsesområdet, men har hver sit grundlag og hver sit særlige fokus.

Vi tror på, at alle skal have mulighed for at udnytte deres personlige, sociale og faglige kompetencer optimalt. Vi arbejder med udgangspunkt i 2 modeller for at opnå dette.

Vitaliseringsmodellen og Kvalificeret Selvbestemmelse

Modellerne tager udgangspunkt i menneskers grundlæggende psykologiske behov. På den baggrund samarbejder vi med den enkelte om finde motivation og handlekraft til at realisere egne mål og ønsker, der kan være vidt forskellige, om man er ansat i beskyttet beskæftigelse, elev i STU eller om man søger nyt arbejde.

Organisering

Organisatorisk hører Jobigen Viborg under Beskæftigelse, Økonomi og Personale i Viborg Kommune. Jobigen Viborgs organisation er bygget op af fire enheder: