Velkommen til Trepas erhvervsrettet udvikling og afdækning

Trepas er en del af Jobigen og tilbyder beskæftigelse og pædagogisk støtte til borgere udenfor det ordinære arbejdsmarked, der jf. Serviceloven er i beskyttet beskæftigelse.

Trepas er også en del af Jobigens tilbud til dig, der skal udvikle dine personlige- og arbejdsmæssige kompetencer for at kunne fortsætte på arbejdsmarkedet med de ressourcer, du kan tilbyde. Tilbuddet er målrettet personer, der har behov for særlige hensyn for eksempel på grund af fysiske eller psykiske handicaps, udviklingsforstyrrelse eller andre udfordringer.

Et erhvervsrettet udviklingsforløb på 12 uger planlægges sammen med dig og din kontakt på Jobcentret. Det sker ved en rundvisning og indledende samtale, hvor vi aftaler: 

  • Mål og delmål med forløbet
  • Afdeling og opgaver
  • Arbejdstid
  • Eventuelle skåne- og støttebehov
  • Samarbejdet med sagsbehandler og evt. netværk

I forløbet indgår du i den daglige produktion, og afdelingen vil være din arbejdsplads. Du vil få oplæring og støtte, så du kan afprøve og udføre forskellige typer opgaver. Der vil være flere samtaler med din kontaktperson i afdelingen, og her er det din arbejdsrettede udvikling, der er i fokus. 

Trepas’ produktionsafdelinger Jern & Metal, Kabelbearbejdning og Pakke/Montage udfører opgaver for private firmaer, offentlige institutioner og private borgere

Trepas erhvervsrettet udvikling af afdækning