Velkommen til Trepas erhvervsrettet udvikling og afdækning

Dette tilbud er målrettet dig, der har behov for særlige hensyn for eksempel på grund af fysiske eller psykiske handicaps, udviklingsforstyrrelse eller andre udfordringer.

Trepas er samtidig også et tilbud for beskyttet beskæftigelse.

Vi hjælper dig med at udvikle dine personlige- og arbejdsmæssige kompetencer, for at kunne fortsætte på arbejdsmarkedet med de ressourcer du kan tilbyde.

Kom i et 12 ugers erhvervsrettet udviklingsforløb

Hos Trepas har vi et erhvervsrettet udviklingsforløb på 12 uger. Forløbet planlægges sammen med dig og din kontakt på Jobcentret. Det sker ved en rundvisning og indledende samtale, hvor vi aftaler: 

  • Mål og delmål med forløbet
  • Afdeling og opgaver
  • Arbejdstid
  • Eventuelle skåne- og støttebehov
  • Samarbejdet med sagsbehandler og evt. netværk

I forløbet indgår du i den daglige produktion og afdelingen vil være din arbejdsplads. Du vil få oplæring og støtte, så du kan afprøve og udføre forskellige typer opgaver. Der vil være flere samtaler med din kontaktperson i afdelingen, og her er det din arbejdsrettede udvikling, der er i fokus. 

 

Trepas’ produktionsafdelinger Jern & Metal, Kabelbearbejdning og Pakke/Montage udfører opgaver for private firmaer, offentlige institutioner og private borgere

Trepas erhvervsrettet udvikling af afdækning