Tilegn dig viden og redskaber til at håndtere dine smerter

Formålet med kompleks smertehåndtering er, at du får mulighed for at tilegne dig viden og redskaber om smertehåndtering, der kan bidrage til fremtidige tilknytning til arbejdsmarked.

Tilbuddet bliver planlagt individuelt ud fra dine behov og kan bestå af individuelle samtaler, hold forløb og workshops med bl.a. afspænding, Kropslig smertehåndtering, gradueret bevægelse, Krop & psyke sammenhænge, arbejdspladsbaseret indsat mm.

Du har en forløbsansvarlig, som i samarbejde med dig lægger en individuel tilrettelagt plan for hvordan du får størst udbytte af forløbet i kompleks smertehåndtering.

  • En arbejdspladsbaseret indsats med henblik på at synliggøre vilkår og muligheder på arbejdsmarked fremadrettet.
  • Fokus er krop/psyke sammenhæng med udgangspunkt i dine smerter
  • Styrke kompetence i at benytte værktøjer til at opnå en øget energibalance i hverdagen.

Du bliver henvist til Kompleks smertehåndtering for 12 uger, hvor du starter med individuelle samtaler med din forløbsansvarlig, hvor I sammen få synliggjort og lagt en plan for dit mål med forløbet.

Jeg har ikke fået færre smerter, men jeg har fået mere overskud til at have dem, hvilket giver mere overskud i hverdagen
– Borger på forløb hos Kompleks Smertehåndtering

Kompleks smertehåndtering

Du har en forløbsansvarlig, som i samarbejde med dig lægger en individuel tilrettelagt plan

Kontakt

Jette Just Ibsen

Kompetence og udvikling, Teamleder

Tlf: 87 87 45 19

Jobigen Viborg, Kompleks smertehåndtering