Velkommen til Jobklub

I Jobklub kan du hente ny inspiration og motivation til din jobsøgning. I samspil med resten af holdet får du støtte og sparring til at omsætte dine planer for jobsøgning til konkrete handlinger, så du når dine mål.

Vi mødes til et holdforløb bestående af 4 mødegange fordelt over 2 uger. Mødetiden er kl. 9.00-12.00. Over disse to uger vil du blandt andet arbejde med målsætning, netværk og dine muligheder som jobsøgende. Vi prioriterer et tillidsbåret rum med plads til at inspirere hinanden.

I slutningen af 2. uge vil der blive dannet mindre grupper, som sammen med underviserne vil arbejde videre med dine mål og handlinger igennem metoden aktionslæring. I aktionslæring vil underviseren spørge ind til dine mål og planer, hvorefter du vil få feedback fra resten af gruppen. Herefter går du hjem med en konkret handlingsplan, som du arbejder videre med indtil næste aktionslæringsmøde.

Den efterfølgende tid mødes du med gruppen to gange om ugen, hvor det hver anden uge vil veksle mellem aktionslæring og fælles workshops og arbejdsdage. Du har som deltager indflydelse på temaer og indhold i forløbet. Forløbets varighed er 8 uger. På arbejdsdagene arbejder du med at finde job eller virksomhedspraktik, og der er mulighed for sparring omkring din jobsøgning.

Efter de 8 uger mødes vi en gang om ugen til arbejdsdage frem til du kommer i job, uddannelse, virksomhedspraktik eller andet.

Der starter nyt Jobklub-hold hver måned - med undtagelse af juli.

Hvis du gerne vil med i Jobklub, skal du rette henvendelse til din sagsbehandler i Jobcentret, som henviser dig til tilbuddet.

Kontakt

Kamma Serup Hedegård

Konst. Teamleder

Tlf: +4587874553

Jobklub

Jobigen Viborg, Jobklub