Velkommen til Job og Uddannelse

Job og Uddannelse er et forløb, der har til formål at skabe retning og rød tråd i din jobsøgning. Du kan her hente ny inspiration og motivation til din fremtidige jobsøgning.

Gør et overbevisende indtryk på din kommende arbejdsgiver!

Under forløbet arbejder du med at blive tydelig på, hvad du kan tilbyde, og hvad du ønsker i forhold til et kommende job. Dette kommer til at danne grundlaget for et skarpt CV og en målrettet jobsøgning.

Samtidig vil det også kunne hjælpe dig i et muligt brancheskift, hvor du kan få øjnene op for alternative jobmuligheder.

I samspil med andre får du støtte og sparring til at omsætte dine planer for jobsøgning til konkrete handlinger, så du kan nå dine mål.

Du vil få præsenteret mange nye perspektiver på din jobsøgning, så du selv kan udvælge de pointer og idéer, som passer bedst til dig.

  • Bliv klogere på, hvad du er god til
  • Lær at sætte ord på, hvad der er vigtigt for dig på en arbejdsplads
  • Lav et skarpt CV
  • Bliv styrket i din jobsøgning ved hjælp af forskellige jobsøgningsstrategier

Opstart og mødedage

Vores workshops er åbne for alle borgere i Viborg Kommune og starter op hver mandag.

Der vil være op til fire mødedage om ugen, i et forløb som bliver skræddersyet til dig.

Video: Hvad indeholder vores workshops?

Underviser Tina Brammer kommer nærmere ind på de workshops der afholdes under Job og Uddannelse ved Jobigen Viborg.

Vores workshops er åbne for alle

Kontakt

Kamma Serup Hedegård

Job og Uddannelse, Leder

Tlf: 87 87 45 53

Her finder du Job og uddannelse