Veteranindsatsen

Veteranstøtten

Formålet med Viborg Kommunes veteranstøtte er at yde en specialiseret og målrettet støtte til veteraner og deres pårørende, som en anerkendelse af den indsats de har ydet for det danske samfund.

Veteranstøtten hos Jobigen Viborg hjælper veteraner og pårørende, i forhold til de udfordringer de pt. står over for.

Hos Veteranstøtten har vi fokus på, at Veteranen får en meningsfyldt tilværelse, så tæt på at være selvforsørgende som det er muligt.

Hvad dækker begrebet "Veteran" over?

En veteran er en person der har været udsendt til et krise- eller krigsområde af den danske stat. Veteraner dækker over tidligere udsendte, både med og uden fysiske og psykiske skader. Vi støtter også de pårørende til veteranerne som dækker over en lidt bredere gruppe, som repræsentere børn, ægtefæller samt forældre og bedsteforældre til veteraner.

Det arbejder vi med

Individuel vejledning og rådgivning

 • Mentaltræning/aktionslæring for veteranen
 • Relations skabende samtaler
 • Støtte til praktik og job for veteraner
 • Støtte til at få rettet op på livssituationen
 • ”Vejvisning” og støtte i relation til kommunal sagsbehandling
 • Koordinering af sagsbehandling imellem flere dele af forvaltningen/myndigheder
 • Støtte til at komme i behandling Hjælp til afklaring og evt. uddannelse
 • Deltagelse som bisidder
 • Skabe relation til Flyvestation Karup, Skive og Holstebro Kasserne

Breddestøttende vejledning og rådgivning

 • Undervisning af fagprofessionelle
 • Coaching/mentoring af veteraner
 • Netværksskabende aktiviteter for veteraner
 • Netværksskabende aktiviteter for pårørende 
 • Netværksdannelse med fagprofessionelle
 • Være broen til Diverse myndigheder for veteranen
 • Samarbejde med frivillige organisationer
 • Oplyse samfundet om veteraner og deres forhold

Eksterne samarbejdspartnere/aktører

 • Veterancenteret (Under Forsvarsministeriets Personalestyrelse)
 • Klinik for PTSD og transkulturel psykiatri (Region Midts højt specialiserede tilbud)
 • Distriktspsykiatrien i Holstebro (Region Midts specialiserede tilbud)
 • Familienetværket
 • Flyvestation Karup
 • Kollegastøtterådgivere i Forsvaret
 • KFUMs soldatermission – særligt i Karup/Kølvrå
 • Veteranhjemmene – særligt i Aalborg og Aarhus
 • Soldaterlegatet
 • Støtte til Soldater og Pårørende (SSOP)
 • Politiet (Både som myndighed og som ”producent” af veteraner)
 • Diverse Veterankoordinatorer

Du kan hente yderligere information her (linket åbner PDF i nyt vindue)

    
Sidst opdateret: 12.02.2020