Kompleks smertehåndtering

Kompleks smertehåndtering undervisning

Tilegn dig viden og redskaber til at håndtere dine smerter

Formålet med kompleks smertehåndtering er, at du får mulighed for at tilegne dig viden og redskaber til at håndtere dine smerter, som kan give dig en øget livskvalitet og energi, samt en fornyet tro på, at du på sigt kan få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Tilbuddet bliver planlagt individuelt ud fra dine behov og kan bestå af individuelle samtaler, hold forløb og work-shops med bl.a. afspænding, Kropslig smertehåndtering, psykomotorisk bevægelse, Intro til krop & psyke sammenhæng, arbejdsliv med smerter og aktionslæring, arbejdspladsbaseret indsat mm.

• Du har en forløbsansvarlig, som i samarbejde med dig lægger en individuel tilrettelagt plan for hvordan du får størst udbytte af forløbet i kompleks smertehåndtering.
• En arbejdspladsbaseret indsats med henblik på at synliggøre vilkår og muligheder på arbejdsmarked fremadrettet.
• Fokus er krop/psyke sammenhæng
med udgangspunkt i dine smerter
• Styrke kompetence i at benytte værktøjer til at opnå en øget energibalance i hverdagen.

Du bliver henvist til Kompleks smertehåndtering for 12 uger, hvor du starter med individuelle samtaler med din forløbsansvarlig, hvor I sammen få synliggjort og lagt en plan for dit mål med forløbet.

Du kan hente yderligere information her (linket åbner PDF i nyt vindue)

Borgere fra tidligere forløb har sagt:

• Jeg har aldrig troet, jeg kunne få det så godt
med mine smerter
Jeg er nu begyndt at leve for mig selv, og ikke længere
kun for mine børn
Dejligt med andre i samme båd, jeg føler mig forstået


Sidst opdateret: 07.02.2020