Jobklub

Jobigen Viborg, Jobklub

Jobklub er for dig, der ønsker at arbejde intensivt med dine jobmål og sætte handling på dine planer igennem sparring med andre.

I Jobklub kan du hente ny inspiration og motivation til din jobsøgning. I samspil med resten af holdet får du støtte og sparring til at omsætte dine planer for jobsøgning til konkrete handlinger, så du når dine mål.

Vi mødes indledningsvist til et holdforløb bestående af 4 mødegange fordelt over 2 uger - her er mødetiden 8.30-12.15. Over disse to uger vil du blandt andet arbejde med målsætning, netværk og dine muligheder som jobsøgende og ikke mindst lære de andre på holdet at kende.

I slutningen af 2. uge vil der blive dannet mindre grupper, som sammen med én af de to undervisere vil arbejde videre med dine mål og handlinger igennem metoden Aktionslæring. I Aktionslæring vil underviseren spørge ind til dine mål og planer, hvorefter du vil få feedback fra resten af gruppen. Herefter går du hjem med en konkret handlingsplan, som du arbejder videre med indtil næste aktionslæringsmøde.

Den efterfølgende tid mødes du med gruppen én gang om ugen, hvor det på skift vil veksle mellem Aktionslæring og fælles aktivitetsdage, hvor du som deltager er med til at bestemme indholdet. Forløbets varighed er 13 uger - medmindre du kommer i job, uddannelse, praktik eller andet.

Der starter nyt Jobklub-hold hver måned - med undtagelse af juli.

Hvis du gerne vil med i Jobklub, skal du rette henvendelse til din sagsbehandler i Jobcentret, som henviser dig til tilbuddet.

Du kan hente yderligere information her (åbner PDF i nyt vindue).

Sidst opdateret: 08.04.2020