Målret din jobsøgning afslutning

Jobigen Viborg, Job og Ledighed, Find ressourcerne

Disse dage henvender sig primært til dig, der har fulgt hele rækken eller størstedelen af de foregående workshops. Der vil her blive fulgt op på de handlinger, du allerede har fået sat i gang, og du vil blive tydeligere på, hvad din plan er, efter du afslutter dit forløb hos Jobigen. Du kan samtidig blive afklaret omkring, og om du har behov for at deltage i de opfølgningsmøder, som jobguiden afholder i de efterfølgende uger.

Workshoppen afholdes hver torsdag og fredag i lige uger henholdsvis fra 8.30 til 14.00 og 8.30 til 12.00.

Sidst opdateret: 08.04.2020