Ansøgning

Jobigen Viborg, Job og Ledighed, Find ressourcerne

En målrettet ansøgning skal overbevise arbejdsgiver om, at det er netop din profil og dine kompetencer, der udgør den ideelle kandidat til den ledige stilling.

Vi vil på denne workshop forholde os til både form og indhold for den målrettede ansøgning, og du vil samtidig få mulighed for at arbejde med din egen ansøgning og få feedback på den.

Workshoppen afholdes hver torsdag og fredag i ulige uger henholdsvis fra 8.30 til 14.00 og 8.30 til 12.00.

Sidst opdateret: 08.04.2020