Gl. Almind Stressrehabilitering

Gl. Almind Stresshabilitering

Gl. Almind Stressrehabilitering er et tilbud for borgere, som på grund af stress, stressrelateret depression og/eller udbrændthed er sat helt eller delvist uden for arbejdsmarkedet.

Ved stresssymptomer er der behov for generel psykisk og kropslig restitution i kortere eller længere tid. Dette tilbud arbejder med restitution gennem opbyggende og helbredende aktiviteter i ’Stenladen i Gl. Almind og i den smukke natur ved Hald Sø.

I et støttende miljø samarbejder vi fremadrettet og med et konstruktivt fokus på din helbredelsesproces.

Vi tilbyder en helhedsindsats med stor vægt på aktiviteter i naturen, mindfulness træning samt kropslige, kognitive og sociale elementer, som er centrale ift. at genvinde en sund balance og at blive rask.

Gennem samtale, undervisning og praktisk fysisk træning arbejder vi med håndteringsstrategier og problemløsning hen imod at finde mere hensigtsmæssige handlemønstre for dig.

Sideløbende med den rehabiliterende del vil du opleve at få hjælp til at opnå overblik over din jobsituation. Her arbejder vi med afklaring i forhold til job og uddannelse, suppleret med vejledning og coaching for at støtte dig bedst muligt med henblik på din tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Sidst opdateret: 27.11.2018