Gl. Almind Stressrehabilitering

Gl. Almind Stresshabilitering

Dette tilbud er til dig som grundet stress, stressrelateret depression og/eller udbrændthed er sat helt eller delvist uden for arbejdsmarkedet.

Restitution

Opbyggende og helbredende aktiviteter i Stenladen i Gl. Almind og ved Hald Sø.

Håndteringsstrategier

Vi hjælper dig videre gennem samtaler, undervisning og praktisk fysisk træning.

Job og uddannelse

Sideløbende med rehabilitering vil fokus være at hjælpe og støtte dig til at opnå en tilbagevenden eller tilknytning til arbejde eller uddannelse.

Tilbuddet indeholder:

Vi arbejder med restitution gennem opbyggende og helbredende aktiviteter i Stenladen i Gl. Almind, som har til huse i den smukke natur omkring Hald Sø.

Vil tilbyder dig en helhedsindsats med stor vægt på aktiviteter i naturen, mindfulness træning samt kropslige, kognitive og sociale elementer. Dette gør vi, da disse metoder er centrale ift. at genvinde en sund balance og blive rask.

Gennem samtale, undervisning og praktisk fysisk træning, arbejder vi med håndteringsstrategier og problemløsning hen imod at finde bedre handlemønstre for dig.

Sideløbende med den rehabiliterende del, får du hjælp til at opnå et overblik over din jobsituation. En virksomhedspraktik vil blive etableret, hvis du ikke allerede har et arbejde, for at give dig mulighed for at få undersøgt og afprøvet de mestringsstrategier du har fået lært i forløbet, med henblik på en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Du kan hente yderligere information her (åbner PDF i nyt vindue).
Sidst opdateret: 05.02.2020