Find ressourcerne

Jobigen Viborg, Job og Ledighed, Find ressourcerne

Et forberedende forløb til dig der skal til møde i rehabiliteringsteamet.

Er du indstillet til et møde med rehabiliteringsteamet, har Jobigen Viborg skræddersyet dette forløb til dig, så du kan føle dig godt forberedt. Rehabiliteringsmødet handler om din fremtid, og derfor ønsker vi at støtte dig med den viden og de redskaber der skal til for, at du kan føle dig tryg og klar til mødet og ikke mindst tage aktiv del i det.

For at kunne støtte dig bedst muligt, vil du blandt andet få konkret information om de rammer og vilkår, der er forbundet med rehabiliteringsmødet og de mulige udfald på mødet – fleksjob, pension og ressourceforløb.

Derudover vil vi sætte fokus på din situation og forberede dig på, hvordan du helt konkret kan beskrive den for rehabiliteringsteamet – eksempelvis: Hvilke udfordringer oplever du i din dagligdag? Hvilke behov/skånehensyn har du for at få dagligdagen til at fungere bedst muligt? Hvilke drømme og ønsker har du for din fremtid? På baggrund af dette vil vi i fællesskab arbejde på din personlige fremlæggelse, som der er afsat tid til i starten af rehabiliteringsmødet.

Forløbet finder sted over to uger sammensat af 4 moduler. Mødetiden er kl. 9.30-13-00 alle dage. Forløbet er dog tilrettelagt således, at det er muligt at tage hensyn til skånebehov hos den enkelte.

Du kan hente yderligere information her (linket åbner PDF i nyt vindue)

Borgere fra tidligere forløb har sagt:

  • ”Det er dejligt, at jeg har fået en viden om mødet og hvad der forventes af mig”
  • ”Jeg har fået en meget bedre forståelse for, hvad der skal ske til mødet – det gør mig mere tryg”
  • ”Det har været virkelig rart at møde andre mennesker i samme situation som mig selv”
  • ”Jeg er ikke så nervøs længere, for nu ved jeg, hvad jeg skal sige til rehabiliteringsmødet”
Sidst opdateret: 07.02.2020