Job i Elværkstedet

Jobigen Viborg, Produktion og Service, Job i Elværkstedet

El-værkstedet har 20 medarbejdere, der samarbejder om at fremstille færdige kabelsæt til mange formål. Hovedaftageren er hårde hvidevare-industrien, som aftager komplette kabelsæt, der uden yderligere kabelarbejde kan monteres i køleskabe, frysere, køle- og frysediske etc. Andre ordrer kommer fra virksomheder, der fremstiller styringsautomatik f.eks. til varmevekslere eller fra producenter af hestetrailere og campingvogne, som også kan have brug for ret komplicerede ledningsnet.

Kablerne leveres i færdigbundtede sæt i de længder, med de farver og de kabelsko eller stik mm., som kunden har specificeret. Til fremstillingen råder El-værkstedet over det mest moderne maskineri til f.eks. automatisk afklipning, automatisk kabelstripning og automatisk påmontering af ledningsafslutninger.

El-værkstedet påtager sig at levere alt lige fra den enkelte afisolerede ledningsstump til færdigkonfektionerede kabelsæt med rigtig mange kabler. Kunderne stiller krav om kvalitet, fleksibilitet og service. Derfor er det altafgørende for El-værkstedets succes, at medarbejderstaben ud over at være dygtig også er stabil, pålidelig og parat til at tage et ekstra nap ved store ordrer og hasteordrer. Til gengæld oplever medarbejderne, at de fremstiller et produkt, der bagefter vil indgå som en del af en reel produktion i en anden virksomhed. Det giver stolthed over arbejdet og selvrespekt.

 Arbejdsopgaver

 • Betjene klippe- og montagemaskine
 • Montere ledninger på stikdåser
 • Samle ledninger og strippe sammen
 • Montere stik på ledere
 • Dine opgaver hænger sammen med, hvad du er god til, og hvad dine interesser er

Afdelingens profil

 • El-værkstedet har 20 medarbejdere, der samarbejder om at fremstille færdige kabelsæt til mange formål
 • Vi producerer ledningssæt for private virksomheder
 • Du deltager i alle led af produktionen
 • Der er mulighed for fleksible arbejdstider
 • Du skal give os besked, hvis du ikke kommer på arbejde
 • Vores kunder skal bruge det, du laver. Vi hjælper dig med at lave arbejdet godt og instruerer dig i opgaven
 • Vi har de mest moderne maskiner til at lave opgaverne, f.eks. automatisk afklipning, automatisk kabelstripning og automatisk påmontering af ledningsafslutninger
 • Vi leverer alt lige enkelte el-produkter til store kabelsæt

Arbejdssted

Trepas
Vævervej 11B
8800 Viborg

Sidst opdateret: 29.11.2018