Jeg overvejer beskyttet beskæftigelse

§103 Beskyttet beskæftigelse

Jobigen Viborg tilbyder en arbejdsplads, hvor det sociale og pædagogiske arbejde omkring medarbejderne er prioriteret højt. Samtidig kan man som medarbejder få lov at prøve mange forskellige arbejdsopgaver og få lov at rotere mellem opgaverne. 
  
Sammenholdet prioriteres højt og vi er meget bevidste om, at der skal være plads til os alle og at omgangstonen skal være behagelig. 

Mange af vores medarbejdere bruger Viborg Kommunes botilbud og har også brug for en pædagogisk indsats i eget hjem. Da pædagogikken er en del af opgaverne understøtter vi det pædagogiske arbejde i hjemmet med vores erfaringer i samarbejde med personalet på bostederne. 

Ofte bruger medarbejderen langt mere tid sammen med personalet end med hjemmevejleder, kontaktpædagog etc. og det giver os gode rammer for f.eks. at afprøve medarbejderens kompetencer men vi kan også støtte op om medarbejdernes personlige udfordringer og problematikker.

Målgruppe

Produktion og Service henvender sig til borgere med en psykisk lidelse, der påvirker funktionsevnen i en sådan grad, at tilknytning til det ordinære arbejdsmarked ikke umiddelbart er muligt.

Du kan også arbejde i Produktion og Service som et del af et  forløb i Job i Fokus, hvis du modtager kontanthjælp, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse eller sygedagpenge. Se beskrivelse under Job i Fokus.

Formål

Vi vil sikre, at borgeren igennem en helhedsorienteret indsats får øget sine faglige, sociale og personlige kompetencer, så vedkommende kan fatholde og udvikle et arbejdsliv på særlige vilkår. Der er også mulighed for at udvikle sin arbejdsevne med henblik på, at komme videre i job medløntilskud for førtidspensionister eller til at kunne håndtere et fleksjob.

Tilbuddets omfang:

Der tilbydes 1/1 eller 1/2 plads.

Indhold og form

Vi tilbyder arbejde til borgere, der har fået tilkendt en førtidspension eller som er i arbejdspladsbaseret udviklingsforløb via Job i Fokus, som har lyst og evne til at arbejde i en særligt hensynstagende virksomhed, hvor arbejdslederne har psykiatrividen, og hvor man arbejder sammen med kolleger, der også kender til, hvad det betyder at have en psykisk lidelse.

Tilsynsrapport

Når Jobigen Viborg som en del af sin virksomhed har personer i beskyttet beskæftigelse, skal Viborg Kommune én gang årligt udfærdige en tilsynsrapport, der vurderer Jobigen Viborg´s evne til at varetage det pædagogiske og omsorgsmæssige arbejde samt den generelle faglige indsats. Tilsynsrapporten fra 2015 kan hentes her.

Hvad for en arbejdsplads får du?

  • En arbejdsplads på lige fod med andre
  • Personale, som lægger mærke til, hvordan du har det
  • Samarbejde med personale og kollegaer
  • Et arbejdsmiljø, hvor du trives i gode og trygge rammer
  • Sociale aktiviteter

Hvad er Produktion og Service?

  • En produktionsvirksomhed
  • Vi gør vores yderste for at tilfredsstille vores kunder, hvilket kræver, at vores produkter og services skal være af bedste kvalitet
  • Vi er en del af Viborg Kommunes tilbud under social- og beskæftigelseslovgivningen
  • Vi giver mennesker over 18 år med funktionsnedsættelse mulighed for at skabe sig et udviklende arbejdsliv og samtidig dyrke og opnå et godt socialt netværk med ligesindede 

Information og vejledning

Har du brug for hjælp og ydelser til at vurdere dit behov for beskyttet beskæftigelse, skal du kontakte Socialafdelingen i Viborg Kommune. På Viborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om dine muligheder. 

 

Sidst opdateret: 10.04.2019